NOVINKY

arr3Pozastavení prodeje z důvodu onemocnění COVID-19Vážení klienti, vzhledem k současné situaci v souvislosti s onemocněním COVID 19 (Coronavirus),... arr3FOTOGALERIEV současné době probíhá aktualizace fotogalerie. Prosím omluvte případné výpadky....

KONTAKTY

Bc. Václav Tofl, DiS
Spolková 838/24
312 00 PLZEŇ
tel: +420 773 971 611
vctofl@gmail.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

I. Základní pojmy a informace

 

1. Objekt - rekreační chata Záhoří E24, 335 01 Nepomuk, umístěn na oploceném pozemku o rozloze cca 600m2. Objekt je plně vybaven pro rekreaci 4 osob.

 

2. Kontakt na ubytovatele – organizace pobytů na místě, obejdnávky pobytů, nonstop pohotovost v případě potíží

Bc. Václav Tofl, DiS.

Spolková 838/24

312 00 Plzeň - Lobzy

 

Telefon:  +420 773971611 (Vodafone)

E-mail: vctofl@gmail.com

 

3. Klient - osoba, která si objedná pobyt v objektu, uhradí stanovenou cenu.

 

4. Cena - celková částka za pobyt v uvedením termínu. Cena je uvedena v Kč. Cena zahrnuje využití celého objektu včetně zařízené kuchyně, parkování u objektu, spotřebu vody, otop, spotřebu el.energie do výše 50kWh/týden (přečerpání bude vyúčtováno při ukončení pobytu), povlečení, ručníky.

 

5. Na pobytu je povolen pobyt pouze takového počtu osob, jaký byl závazně objednán. V základní ně je pobyt pro 4 osoby, možná je 1 přistýlka, nutno objednat při rezervaci. V objektu není povolen pobyt se psy.

 

II. Rezervace objektu, platby, storno rezervace

 

1. Rezervace objektu se provádí prostřednictvím výběru volných termínů na našich www stránkách a následným kontaktováním ubytovatele na email: vctofl@gmail.com nebo mobilní telefon +420 773971611. 

 

2. Po obdržení objednávky bude ubytovatel do 48 hodin zpětnou zprávou klienta informovat o platnosti rezervace a zašle mu podklady pro provedení platby - zálohy na pobyt. Záloha se platí ve výši 50% z ceny pobytu. Zálohu je nutno uhradit do 3 pracovních dnů na účet majitele objektu.

 

3. Veškeré platby se provádí na účet majitele objektu a to sice na účet vedený u ČS a.s., č.ú. 105862053/0800, jako variabilní symbol bude vždy uváděn kód pobytu, který klient obdrží při potvrzení rezervace.

 

4. Doplatek do plné ceny pobytu se provádí při nástupu na pobyt a to v hotovosti do rukou ubytovatele oproti vystavenému potvrzení.

 

5. Storno objednaného pobytu je možno provést za těchto podmínek:

a) v období více jak 60 dní před nástupem na pobyt: storno poplatek ve výši 20% z uhrazené zálohy

b) v období více jak 30 dní před nástupem na pobyt: storno poplatek ve výši 30% z uhrazené zálohy

c) v období více jak 10 dní před nástupem na pobyt: storno poplatek ve výši 40% z uhrazené zálohy

d) v období kratším jak 10 dní před nástupem na pobyt: storno poplatek ve výši 50% z uhrazené zálohy

 

6.Klient je povinen storno nahlásit ubytovateli a to vždy emailem na emailovou adresu ubytovatele: vctofl@gmail.com. Je možno využít i telefonický kontakt na ubytovatele, vždy je ale nutno následně emailem potvrdit dané storno. Do žádosti o storno klient uvede číselný kód pobytu, případně číslo ubytovacího poukazu. Ubytovatel do 24 hodin klientovi zpětně na jeho email potvrdí obdržení storna a do 5 dnů zašle vyúčtování storna a přeplatek uhradí na daný účet klienta.

 

III. Nástup na pobyt, ukončení pobytu, vyúčtování služeb, náhrada vzniklé škody


1. Nástup na pobyt je vždy v daném termínu - sobota a to od 15.hodiny, ukončení pobytu následující sobotu a to do 10.hodiny.

 

2. Změna je po dohodě s ubytovatelem možná.

 

3. Při nástupu je klient povinen si osobně překontrolovat stav objektu a funkčnost a nepoškození zapůjčeného zařízení a vybavení, případné poškození je nutno ihned nahlásit. Při ukončení pobytu dojde ke kontrole ze strany ubytovatele a klient je povinen případné škody jím způsobené nebo zaviněné uhradit.

 

4. Při nástupu je klient povinen předložit ubytovací poukaz, doplatit částku do plné výše ceny pobytu a to v hotovosti do rukou ubytovatele. Dále je klient povinen nahlásit případné změny v počtu osob na pobytu a při vyšším počtu osob, než je uvedeno v ubytovacím poukazu, doplatit v hotovosti za každou takovou osobu stanovenou částku.

 

5. Pokud ubytovatel zjistí, že v objektu je ubytován vyšší počet než byl nahlášen a potvrzen, je klient povinen uhradit ubytovateli částku ve výši 500,-Kč za každou takovou osobu a den pobytu.

E-SHOP (TERMÍNY)

KONTAKTY

Bc. Václav Tofl, DiS

Adresa: Spolková 838/24

PSČ: 312 00 PLZEŇ

Email: vctofl@gmail.com

Telefon: +420 773 971 611

MmRhNzE1Y